ESO

Assignatures IES CTEIB 2023-24

Descripció de les optatives

3r ESO (escollir-ne UNA)

 • ALEMANY: L’alumnat que va començar a segon d’ESO amb l’alemany i durant aquest curs es repeteixen les estructures i vocabulari de segon i continuen amb nous continguts. L’alumne ha de tenir uns coneixements bàsics previs.

 • COOPERACIÓ I SERVEIS A LA COMUNITAT: S’inculca a l’alumnat la importància del desenvolupament sostenible, despertar la curiositat, l’actitud crítica, el pensament de l’alumnat i la igualtat d’oportunitats entre gèneres.

 • INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA: L’alumnat s’iniciarà en el coneixement de la història del pensament occidental amb la finalitat d’adquirir els coneixements, destreses, actituds i valors que li permetrà raonar de forma crítica.

 • RECURSOS DIGITALS II: La finalitat és dotar els alumnes de les habilitats suficients per desenvolupar-se en una societat moderna. Eines bàsiques ofimàtiques, així com  conèixer els perills de les xarxes socials i per fer ne un ús ètic i responsable.

4t ESO (escollir-ne UNA)

 • ALEMANY: S’estableixen les bases per a poder comunicar-se en alemany, tant en l’àmbit oral com escrit. Competències de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita.
 • FOPP: La finalitat é sla següent:
  • Conèixer les regles bàsiques que expliquen els esdeveniments econòmics.
  • Ajuda a percebre i conèixer el món que ens envolta, possibilita analitzar les relacions humanes des d’aspectes macroeconòmics i macroeconòmics per relacionar-se amb els intermediaris financers.
  • Estudi de l’economia proporciona una sèrie de competències per fer feina en equip i habilitats de comunicació, iniciativa i lideratge. També estimula l’esperit emprenedor (autoocupació).
 • TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ: L’assignatura de TIC té un enfocament pràctic dels temes: estructura de l’ordinador, full de càlcul, tractament d’imatges GIMP (i disseny amb TinkerCAD), introducció a la programació, amb Scratch.

LOMLOE