AMIPA

Nova junta directiva de l’AMIPA de l’IES CTEIB per al curs 2022-2023

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMIPA) de l’IES CTEIB ha renovat la seva junta directiva per al curs 2022-2023. Dimecres passat, 14 de setembre, un grup de sòcies i socis voluntàriament van estar interessats a prendre el relleu de l’entitat.

L’estructura orgànica ha quedat definida aquest dimecres, 20 de setembre, amb:

 • Francisca Florit com a presidenta
 • Elena Serrano com a vicepresidenta
 • Elena Nogués com a secretària
 • Norka López com a tresorera
 • Joan Ferrer com a vocal
 • Rosana Cambril com a vocal
 • Catalina Amorós com a vocal
 • María Jesús García com a vocal
 • Catalina Bestard com a vocal

Integrants de la junta sortint s’han mostrat d’acord a romandre en contacte per col·laborar en aspectes formals en què puguin ser d’ajuda als inicis de la nova junta directiva. Per la seva banda, el nou equip s’ha compromès a treballar en les reivindicacions plantejades a la primera reunió de pares i mares, amb l’objectiu de fer aportacions a la comunitat educativa, estrènyer la col·laboració i millorar, en la mesura del possible, els serveis adreçats a l’alumnat.

L’AMIPA també ha acordat ampliar els mitjans de comunicació amb les famílies i augmentar la freqüència de les informacions. Esperam poder omplir aquest espai amb notícies de l’associació i rebre també suggeriments a través dels mitjans que habilitarem i que aviat donarem a conèixer.

…………………………………

Nueva junta directiva de la AMIPA del IES CTEIB para el curso 2022-2023

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMIPA) del IES CTEIB ha renovado su junta directiva para el curso 2022-2023. El pasado miércoles, 14 de septiembre, un grupo de socias y socios de manera voluntaria mostraron interés en tomar el relevo de la entidad.

La estructura orgánica ha quedado definida este miércoles, 20 de septiembre, con:

 • Francisca Florit como presidenta
 • Elena Serrano como vicepresidenta
 • Elena Nogués como secretaria
 • Norka López como tesorera
 • Joan Ferrer como vocal
 • Rosana Cambril como vocal
 • Catalina Amorós como vocal
 • María Jesús García como vocal
 • Catalina Bestard como a vocal

Integrantes de la junta saliente se han mostrado de acuerdo en permanecerán en contacto para colaborar en aspectos formales en los que puedan ser de ayuda en los inicios de la nueva junta directiva. Por su parte, el nuevo equipo se ha comprometido a trabajar en las reivindicaciones planteadas en la primera reunión de padres y madres, con el objeto de hacer aportaciones a la comunidad educativa, estrechar la colaboración y mejorar, en la medida de lo posible, los servicios dirigidos al alumnado.

La AMIPA también ha acordado ampliar los medios de comunicación con las familias y aumentar la frecuencia de las informaciones. Esperamos poder llenar este espacio con noticias de la asociación y recibir también sugerencias a través de los medios que habilitaremos y que en breve daremos a conocer.