ADF-21

Tècnic en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

Què aprendré i fer?

 • Dissenyar activitats fisicoesportives guiades amb grups pel medi natural valorant les característiques dels participants, el tipus de progressió i l’entorn de realització
 • Guiar grups per itineraris de baixa i mitja muntanya, adaptant-los a la dinàmica de l’activitat i del grup de participants.
 • Guiar grups per itineraris amb bicicleta, adaptant-los a la dinàmica de l’activitat i del grup de participants.
 • Guiar grups per itineraris eqüestres, adaptant-los a la dinàmica de l’activitat i del grup de participants.
 • Guiar grups pel medi aquàtic natural en embarcacions d’esbarjo exemptes de despatx, adaptant-se a la dinàmica de l’activitat i del grup de participants.
 • Proporcionar l’atenció bàsica als participants que pateixen accidents durant el desenvolupament de les activitats.

Quines són les sortides professionals?

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en l’àmbit de les activitats esportivorecreatives a la natura i turisme actiu, esportiu o d’aventura i a instal·lacions d’oci i aventura, així com en activitats socioeducatives de temps lliure, a les àrees d’organització, desenvolupament, dinamització, seguiment i avaluació de les activitats esmentades i en les de prevenció, vigilància i rescat en espais aquàtics naturals. També poden exercir la seva activitat en unitats dintervenció aquàtica i equips de rescat i socorrisme.

Horari

 • 1r curs:
  • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 08:00h. a 10:45h. i de 15:00h. a 17:30h.
  • Dijous de 08:00h. a 14:30h.
 • 2n curs
  • Dilluns, dimecres i divendres de 08:00h. a 10:45h. i de 15:00h. a 17:30h.
  • Dimarts i dijous de 08.00h. a 14:30h.
 • El darrer trimestre del segon curs es duran a terme la formació en centres de treball.

Requisits d’accés

Títol d’ESO o Títol Professional Bàsic o Prova d’ Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Al nostre centre, s’ha d’establir una reserva del 50 % de les places disponibles (vacants) de cada grup dels cicles formatius de grau mitjà per als esportistes d’alt nivell de les Illes Balears que sol·liciten l’accés per qualsevol de les vies previstes.

Desenvolupament de les classes

Les classes teòriques s’impartiran a l’ IES CTEIB i es realitzaran sortides setmanalment

Més informació