ADF-31

Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

Què aprendré i fer?

 • Gestionar la posada en marxa del projecte d’animació socioesportiva, organitzant els recursos i les accions necessàries per a la promoció, el desenvolupament i la supervisió.
 • Programar l’ensenyament d’activitats fisicoesportives individuals, d’equip i d’implements i jocs, en funció dels participants, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia didàctica i d’animació més apropiada i les adaptacions per a persones amb discapacitat.
 • Programar les activitats d’inclusió socioesportiva en funció de les característiques dels grups, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant la metodologia dintervenció més apropiada.
 • Dissenyar, adaptar i seqüenciar exercicis i tasques de les sessions d’ensenyament d’activitats fisicoesportives i jocs per a tot tipus de participants, respectant els objectius i les fases de les sessions.
 • Dissenyar, adaptar i seqüenciar exercicis i tasques de les sessions o activitats de recreació, per a tot tipus de participants, respectant els objectius i les fases de les sessions o activitats. programats, adaptant-los a la dinàmica de l’activitat i del grup.

A l’acabar els estudis, què puc fer?

 • Treballar com:
  • Animador/animadora fisicoesportiu i recreatiu.
  • Animador/animadora de vetllades, espectacles i activitats recreatives en instal·lacions turístiques.
   Coordinador / coordinadora d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
  • Coordinador/coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  • Coordinador / coordinadora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escoles, aules de cases de joventut i escoles de natura.
  • Coordinador/coordinadora d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
  • Director/directora de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de natura.
  • Cap/cap de departament d’animació turística.
  • Cronometrador/cronometradora, jutge/jutge i àrbitre/àrbitre de competicions esportives no oficials.
 • Seguir estudiant:
  • Curs d’especialització d’FP
  • Cicle Formatiu de FP: amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals (consulta la normativa vigent)
  • Grau Universitari: amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals (consulta la normativa vigent.
 • Àmbit de coneixement universitari:
  • Activitat física i ciències de l’esport.
  • Ciències de l’educació.
  • Ciències mediambientals i ecologia.
  • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals.
  • Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optometria i logopèdia.

Horari

 • 1r i 2n curs:
  • Dilluns, dimarts, i dijous de 08:00h. a 14::30h.
  • Dimecres de 08:00h. a 11:40h.
  • Divendres de 08:00h. a 13:20h.
 • El darrer trimestre del segon curs es duran a terme la formació en centres de treball.

Requisits d’accés

Títol de Batxillerat o Grau Mitjà preferentment de la mateixa família professional o Prova d’ Accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Al nostre centre s’ha d’establir una reserva del 50 % de les places disponibles (vacants) de cada grup dels cicles formatius de grau superior per als esportistes d’alt nivell de les Illes Balears que sol·liciten l’accés per qualsevol de les vies previstes.

Desenvolupament de les classes

Les classes teòriques s’impartiran a l’ IES CTEIB

Més informació