ADF-32

Tècnic superior en Condicionament Físic

Què aprendré i fer?

 • Gestionar la posada en marxa dels programes i esdeveniments de condicionament físic, organitzant els recursos i les accions necessàries per a la promoció, el desenvolupament i la supervisió d’aquests.
 • Programar l’acondicionament físic a la sala d’entrenament polivalent i al medi aquàtic, en funció de les persones participants, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, indicant els sistemes d’entrenament més apropiats.
 • Programar l’acondicionament físic amb suport musical, en funció de les característiques dels grups, dels mitjans disponibles i de les dades de seguiment, tot indicant la metodologia d’activitats coreografiades més apropiada.
 • Dissenyar i seqüenciar els exercicis de les sessions o activitats de condicionament físic a sala d’entrenament polivalent i al medi aquàtic per a tot tipus de participants, respectant els objectius i la dinàmica de la intensitat en les fases de les sessions
 • Coordinar el treball dels tècnics que intervenen en els esdeveniments i programes de condicionament físic, organitzant-los en funció de les activitats.

A l’acabar els estudis, què puc fer?

 • Treballar com:
  • Entrenador/entrenadora de condicionament físic a les sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
  • Entrenador/entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius.
  • Entrenador/entrenadora personal.
  • Instructor instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal.
  • Promotor/promotora d’activitats de condicionament físic.
  • Animador/animadora d’activitats de condicionament físic.
  • Coordinador/coordinadora d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
  • Monitor/monitora d’aeròbic, d’step, de cicle indoor, de fitness aquàtic i activitats afins.
  • Instructor/instructora de les activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.
 • Seguir estudiant:
  • Curs d’especialització d’FP
  • Cicle Formatiu de FP: amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals (consulta la normativa vigent)
  • Grau Universitari: amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals (consulta la normativa vigent.
 • Àmbit de coneixement universitari:
  • Activitat física i ciències de l’esport.
  • Ciències de l’educació.
  • Ciències mediambientals i ecologia.
  • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals.
  • Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optometria i logopèdia.

Horari

 • 1r i 2n curs:
  • Dilluns, dimarts, i dijous de 08:00h. a 14::30h.
  • Dimecres de 08:00h. a 11:40h.
  • Divendres de 08:00h. a 13:20h.
 • El darrer trimestre del segon curs es duran a terme la formació en centres de treball.

Requisits d’accés

Títol de Batxillerat o Grau Mitjà preferentment de la mateixa família professional o Prova d’ Accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Al nostre centre s’ha d’establir una reserva del 50 % de les places disponibles (vacants) de cada grup dels cicles formatius de grau superior per als esportistes d’alt nivell de les Illes Balears que sol·liciten l’accés per qualsevol de les vies previstes.

Desenvolupament de les classes

Les classes teòriques s’impartiran a l’ IES CTEIB

Més informació