PBAU

Instruccions titulació/PBAU en convocatòria ORDINÀRIA (juny 2024)

1.- Prematícula PBAU

Del 18 al 22 de març de 2024, els alumnes han de lliurar el full de prematrícula de PBAU a la secretaria del centre.

Els alumnes que han superat tot el batxillerat/cicle (titulat) i volen fer la PBAU, han de realitzar el pagaments de:

  • Títol de batxillerat/Cicle
  • Proves PBAU

Podran obtencir les credencials del 17 d’abril al 6 de maig de 2024.

1.- Títol de batxillerat i cicles formatius de grau superior

Heu de realitzar el pagament de les taxes del títol, del 27 al 30 de maig de 2024, i és IMPRESCINDIBLE enviar tota la documentació sol·licitada en aquest enllaç abans del 30 de maig de 2024 a secretaria@iescteib.org

Tota la informació en aquest enllaç

2.- PBAU

Mitjançant les credencials de la UIBdigital podreu realitzar el pagament de la taxa per a les proves de PBAU per a l’accés a la universitat, del 4 al 10 de juny de 2024, al següent lloc web de la UIB: https://uibdigital.uib.es/

Pagament de la matrícula: UIBdigital ⇒ Formació ⇒ Proves d’accés ⇒ Convocatòries

Les dades de la prova seran els dies 11, 12 i 13 de juny de 2024 (calendari)

Instruccions titulació/PBAU en convocatòria EXTRAORDINÀRIA (juliol 2024)

Del 17 al 21 de juny de 2024, els alumnes han de lliurar el full de prematrícula de PBAU a la secretaria del centre.

Els alumnes que han superat tot el batxillerat/cicle (titulat) i volen fer la PBAU, han de realitzar el pagaments de:

  • Títol de batxillerat/cicle
  • Proves PBAU

Podran obtenir les credencials del 2 al 4 de juliol de 2024.

1.- Títol de batxillerat i cicles formatius de grau superior

Heu de realitzar el pagament de les taxes del títol de Batxiller, del 25 al 28 de juny de 2024, i és IMPRESCINDIBLE enviar el justificant del model 046, amb les dades de l’alumne/a (no el justificant del banc), al correu de la secretaria del centre, com a màxim dia 28 de juny de 2024: secretaria@iescteib.org

Trobareu tota la informació en aquest enllaç

2.- PBAU

Mitjançant les credencials de la UIBdigital podreu realitzar el pagament de la taxa per a les proves de PBAU per a l’accés a la universitat, del 4 al 8 de juliol de 2024, al següent lloc web de la UIB: https://uibdigital.uib.es/

Pagament de la matrícula: UIBdigital ⇒ Formació ⇒ Proves d’accés ⇒ Convocatòries

Les dades de la prova seran els dies 9, 10 i 11 de juliol de 2024 (calendari)