PBAU

Instruccions titulació/PBAU en convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023)

Els alumnes que han superat tot el batxillerat (titulat) i volen fer la PBAU, han de realitzar el pagaments de:

  • Títol de batxillerat
  • Proves PBAU

1.- Títol de batxillerat i cicles formatius de grau superior

Heu de realitzar el pagament de les taxes del títol de Batxiller, del 23 de maig al 25 de maig de 2023, i és IMPRESCINDIBLE enviar el justificant del model 046, amb les dades de l’alumne/a (no el justificant del banc), al correu de la secretaria del centre, com a màxim dia 26 de maig de 2023: secretaria@iescteib.org

Trobareu tota la informació a n’aquest enllaç

2.- PBAU

Mitjançant les credencials de la UIBdigital podreu realitzar el pagament de la taxa per a les proves de PBAU per a l’accés a la universitat, del 30 de maig al 5 de juny de 2023, al següent lloc web de la UIB: https://uibdigital.uib.es/

Pagament de la matrícula: UIBdigital ⇒ Formació ⇒ Proves d’accés ⇒ Convocatòries

Instruccions titulació/PBAU en convocatòria EXTRAORDINÀRIA (juliol 2023)

Del 19 fins al 21 de juny de 2023, els alumnes han d’enviar el full de prematrícula de PBAU al centre.

Podran obtencir les credencials del 27 al 29 de juny de 2023.

Els alumnes que han superat tot el batxillerat en convocatòria extraordinària (titulat) i volen fer la PBAU, han de realitzar el pagaments de:

  • Títol de batxillerat
  • Proves PBAU

1.- Títol de batxillerat i cicles formatius de grau superior

Heu de realitzar el pagament de les taxes del títol de Batxiller, del 20 de juny al 22 de juny de 2023, i és IMPRESCINDIBLE enviar el justificant del model 046, amb les dades de l’alumne/a (no el justificant del banc), al correu de la secretaria del centre, com a màxim dia 23 de juny de 2023: secretaria@iescteib.org

Trobareu tota la informació a n’aquest enllaç

2.- PBAU

Mitjançant les credencials de la UIBdigital podreu realitzar el pagament de la taxa per a les proves de PBAU per a l’accés a la universitat, del 29 de juny al 3 de juliol de 2023, al següent lloc web de la UIB: https://uibdigital.uib.es/

Pagament de la matrícula: UIBdigital ⇒ Formació ⇒ Proves d’accés ⇒ Convocatòries