PROJECTE DE FOMENT DE LECTURA DE PREMSA ENTRE LES PERSONES JOVES

L’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), a partir d’una subvenció de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies, dona l’oportunitat de demanar una subscripció gratuïta de tres mesos a una edició digital completa d’un diari d’àmbit illenc a totes aquelles persones que compleixin els 18 anys durant els anys 2023 o 2024.

Segueix llegint