Equip directiu

Director: Rafel Crespí Terrassa.

Cap d’ estudis: Sonia Gabaldón Sisternas.

Secretaria: Cristina Bestard Beltran

Benvinguda del director