Calendari del curs i horaris (CURS 2018-2019)

Calendaris i horaris dels blocs comuns 2018-19 dels EERE

   Horaris Bloc Comú (1r Trimestre)

   Horaris Bloc Comú (2n Trimestre)

Calendari i horaris blocs específics dels EERE.

Els següents horaris poden estar afectats per canvis de les distintes federacions: