Calendari del curs i horaris (CURS 2019-2020)

Calendaris i horaris dels BLOCS  COMUNS 2019-20 dels EERE

   Horaris Bloc Comú i Complementari (1r Trimestre) 2019-20.

   Horaris Bloc Específic.

.     Aquets s’han de sol.licitar a la federació que vos imparteix aquest bloc.

   Horaris Bloc Comú (2n Trimestre)  2019-20.

       Horaris Bloc Específic.

.     Aquets s’han de sol.licitar a la federació que vos imparteix aquest bloc.

       Horaris Bloc  Específic.

.     Aquets s’han de sol.licitar a la federació que vos imparteix aquest bloc.