Calendari del curs i horaris (CURS 2019-2020)

Calendaris i horaris dels BLOCS  COMUNS 2019-20 dels EERE

   Horaris Bloc Comú i Complementari (1r Trimestre)

   Horaris Bloc Específic.

.     Aquets s’han de sol.licitar a la federació que vos imparteix aquest bloc.

   Horaris Bloc Comú (2n Quatrimestre)

   Atenció els del curs 2019-20 del 2n i 3r Trimestre ESTAN PENDENTS DE PUBLICAR, si vols saber dates aproximades demaneu al centre gràcies!

ELS CALENDARIS D’AQUÍ ABAIX SÓN DEL CURS 2018-19.

 

Calendari i horaris blocs específics dels EERE.

Els següents horaris poden estar afectats per canvis de les distintes federacions: