fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


27 de setembre de 2021,

 ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ EL MES SETEMBRE DELS EERE A L’IES CTEIB. 


 

CONVOCATÒRIA: 

Document de convocatòria

 

EXISTEIXEN DOS PROCESOS:
 
1r Procés d’ADMISSIÓ.

PROCÉS D’ADMISSIÓ: Dies d’admissió a partir del día 27 de setembre de 2021 i fins el día 1 d'octubre 2021 fins les 13:00 h.
Tots els que heu sortit admesos a les llistes d’admissió, heu de fer el tràmit d’admissió. Per a tal procés heu de complimentar els següents documents:

SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ

Document de sol.licitud d'admissió

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Document de declaració responsable

Una vegada complimentats aquests annexes i la documentació de la resolució, (si no l'heu aportat abans) l'heu de lliurar al següent correu:  esportius@iescteib.org en el termini establert.


2n Procés de MATRÍCULA. Dies de matriculació 7 i 8 d’octubre de 2021
Es lliurarà al següent correu:   esportius@iescteib.org en el termini establert.

L’horari d’atenció al públic a l’IES CTEIB és: de 9h a 13:30h.

SOL.LICITUD  MATRICULA   PDF 

Document de sol.licitud de matrícula

SOL.LICITUD MÒDULS PENDENTS. 

Document de sol.licitud de mòduls pendents

I, també, entregant els justificants dels diferents pagaments. A continuació els teniu desglossats:

1. Obertura d’expedient (només en el cas d’alumnes nous al Centre): Model 046 ATIB
2. Serveis generals: Model 046 ATIB
3. Matrícula del Bloc comú (i, si sou de Fútbol el Bloc complementari): Model 046 ATIB
4. Matrícula del Bloc específic al compte federatiu corresponent. 

Document de preus I

Document de preus II

5. Aportacions per a activitats escolars en els EERE (10€) al compte de l’IES CTEIB: ES7720383503426000157945
6. Assegurança escolar només si són menors de 28 anys (1,12€) també al compte de l’IES CTEIB (el del punt anterior). Els majors de 28 anys han de presentar fotocòpia de la targeta sanitària, o assegurança privada, o fitxa federativa.

Per trobar els models 046 ATIB (És a dir, per fer el pagament dels punts 1,2 i 3) heu d'anar al següent enllaç i seguir les indicacions que vos indicam abaix d’aquest enllaç:      https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

 

Una vegada a l’enllaç heu de seleccionar. —} ensenyaments esportius de règim especial —} després triar la modalitat corresponent si es exempció, bonificació 50% o no —} i després, heu d’anar a Matrícula i —  després,  ja podreu seleccionar les taxes corresponents al curs corresponent (fixau-vos bé de quina modalitat voleu matricular-vos).

Els cursos que no apareixen a les llistes definitives d’admissió s'han suspès per falta d'inscrits.
 

PAGAMENT DE MATRÍCULA  PER DISCAPACITAT o FAMÍLIA NOMBROSA o CONVALIDACIÓ.

Mirau-ho dintre de l'enllaç anterior.