fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


29 de març de 2021,

De dia 1 d'abril a dia 11 d'abril no hi haurà activitats acadèmiques al centre. En tornar de vacances (dia 12 d'abril) començaran els subgrups 2.