fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


11 de gener de 2021,

Els dijous les classes es faran en streaming. Tots els alumnes hi han d'assistir: els alumnes amb torn presencial a classe i la resta de forma telemàtica.