fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


15 d'Octubre de 2020,

 

NOU PERÍODE DE MATRÍCULA del Bloc de Formació de Pràctiques (BFP) als EERE:

Serà del dilluns 19 d'octubre fins el dimarts 3 de novembre de 2020, (ambdues dates incloses).

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA del BFP:

En primer lloc per tal de saber si compleixes els requisits o NO per matricular-te al BFP. Pots sabre els requisits mirant al document de requisits.

Document requisits (pdf)

Una vegada vos hagueu matriculat serà després quan vos assignaran un tutor de pràctiques i vos explicarà el procediment i possibilitats existents de forma individual per superar aquest mòdul.

COM EM PUC MATRICULA A LA FORMACIÓ PRÀCTICA DELS EERE a l´IES CTEIB?

Has de presentar 2 documents que s'han de lliurar al correu eeee.cteib@gmail.com:

- Document 1: El full de matrícula.

Full de matrícula (pdf)

Full de matrícula (rtf)

- Document 2: Comprovant de pagament de les taxes corresponents. Has de triar la teva situavió concreta d'entre les diverses possibilitats:

3 Possibilitats segons et correspongui:

1. Pagament Bàsic, elegir el nivell corresponent:

      >     Nivell 1 o Cicle Inicial:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6365

     >     Nivell 2 o Cicle Final:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6367

        Nivell 3 o Cicle Superior:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6369

2- Si ets família nombrosa 

Has d'entrar al següent enllaç https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx i a seleccionar organisme has de posar Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca-----> Ensenyaments Esportius de Règim Especial ------> Bonificació del 50%... ------> Bloc/mòdul de Formació Pràctica --------->  triar el pagament que et correspongui, el 1r és per Nivell 1 el 2n per Nivell 2 i el 3r per Nivell 3.

3.- Exempcions de pagament. No han de pagar taxes.

Exempcions (No han de pagar): Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica família nombrosa, i monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Joves tutelats, extutelats en via d'emancipació i en acolliment familiar. Persones privades de llibertat. Els alumnes que rebin beques o ajudes oficials no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. La condició s'ha d'acreditar documentalment al centre.

CONTACTE:

- Dilluns i Dimarts: 971 433714

- Dimecres, Dijous I Divendres: 603 697 531

- Correu electrònic: eeee.cteib@gmail.com