fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar






10 de maig de 2023,

 

NOU PERÍODE DE MATRÍCULA del Mòdul o Bloc de Formació en Pràctiques als EERE:

Serà de divendres 12 de maig fins al dijous 18 de maig inclusiu.

 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA del Mòdul o Bloc de Formació en Pràctiques als EERE:

En primer lloc per tal de saber si compleixes els requisits o NO per matricular-te a la Formació en Pràctiques has de mirar el document que es diu  REQUISITS.

 

PROCEDIMENT INICI DE PRÀCTIQUES:

 

Després d'haver-vos matriculat s'assignarà a cada alumne/a un tutor de pràctiques i s'explicarà el procediment a seguir durant la formació en pràctiques i possibilitats existents. per poder superar aquesta formació.

Les pràctiques NO es poden iniciar mentre el tutor de l'IES CTEIB no vos hagi autoritzat a fer-ho.

COM EM PUC MATRICULAR A LA FORMACIÓ PRÀCTICA DELS EERE a l'IES CTEIB?

 

Es fa mitjançant 2 documents que has de lliurar al correu esportius@iescteib.org:

 

 Els documents són: 

 

- Document 1: El full de matrícula.

Full de matrícula (.pdf)

Full de matrícula (.docx)

 

- Document 2: Comprovant de pagament de les taxes del Bloc Específic del curs actual de la teva modalitat. Es a dir, si et vas matricular del Bloc Específic complet ja tens el pagament de la formació en pràctiques realitzat. Si no és el teu cas i ets alumnes de cursos anterior has de fer el pagament del Mòdul de la formació en pràctiques.

 

MODALITAT ESPORTIVA

NIVEL

PREU del Mòdul de Formació en Pràctiques.

COMPTE BANCÀRIA

SENDERISME

CICLE INICIAL

(nivell 1)

50,00 €

ES87-2056-0007-8120-2179-1021

CICLE FINAL (nivell 2)

75,00 €

ES87-2056-0007-8120-2179-1021

VELA

CICLE INICIAL

(nivell 1)

100,00 €

ES57-0081-0159-6100-0158-9063

CICLE FINAL (nivell 2)

100,00 €

ES57-0081-0159-6100-0158-9063

 

 

CONTACTE:

- Telèfon 971433714.

- Correu electrònic:  esportius@iescteib.org