fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


26 d'abril de 2023,

Instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024.

https://www.caib.es/sites/fp/ca/informacia_proces_dadmissio_curs_2023-2024/