fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


29 de setembre de 2022,

 ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ EL MES SETEMBRE DELS EERE A L’IES CTEIB. 


 

CONVOCATÒRIA: 

Document de convocatòria

 

EXISTEIXEN DOS PROCESOS:
 

1r Procés d’ADMISSIÓ.

PROCÉS D’ADMISSIÓ: Dies d’admissió a partir del día 29 de setembre de 2022 i fins el día 4 d'octubre 2022 fins les 13:00 h. (Ampliam el termini de presentació dies 3 i 4 d'octubre de 18 a 20.30h)
Tots els que heu sortit admesos a les llistes d’admissió, heu de fer el tràmit d’admissió. Per a tal procés heu de complimentar els següents documents:

SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ

Document de sol.licitud d'admissió

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Document de declaració responsable

Una vegada complimentats aquests annexes i la documentació de la resolució, (si no l'heu aportat abans) l'heu de lliurar de forma presencial de 8 a 13 h a l'IES CTEIB en el termini establert.


2n Procés de MATRÍCULA. Dies de matriculació 10, 11 i 13 d’octubre de 2022

Es lliurarà de forma presencial a l'IES CTEIB.

L’horari d’atenció al públic a l’IES CTEIB és:

 

Dilluns 10 d'octubre : de 9.30 a 14.00 h. i de 18.00 a 20.00 h.

Dimarts 11 d'octubre:  de 9.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00 h.

Dijous 13 d'octubre: de 9.00 a 14.00 h.

SOL.LICITUD DE  MATRICULA   PDF 

Document de sol.licitud de matrícula

I, també, entregant els justificants dels diferents pagaments. A continuació els teniu desglossats:

1. Obertura d’expedient (només en el cas d’alumnes nous al Centre): Model 046 ATIB
2. Serveis generals: Model 046 ATIB
3. Matrícula del Bloc comú : Model 046 ATIB
Per trobar els models 046 ATIB (És a dir, per fer el pagament dels punts 1,2 i 3) heu d'anar al següent enllaç i seguir les indicacions que vos indicam abaix d’aquest enllaç:      https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

4. Matrícula del Bloc específic al compte federatiu corresponent. 

Document de preus

 

El número de compte de les federacions:

Bàsquet: ES92-2038-3276-8260-0027-9100
Hípica: ES91-2038-3430-9160-0013-1394
Muntanya i Escalada: ES87-2056-0007-8120-2179-1021
Vela: ES57-0081-0159-6100-0158-9063

5. Aportacions per a activitats escolars en els EERE (10€) al compte de l’IES CTEIB: ES2121005992291300472573
6. Assegurança escolar només si són menors de 28 anys (1,12€) també al compte de l’IES CTEIB (el del punt anterior). Els majors de 28 anys han de presentar fotocòpia de la targeta sanitària, o assegurança privada, o fitxa federativa.

 

Una vegada a l’enllaç heu de seleccionar. —} ensenyaments esportius de règim especial —} després triar la modalitat corresponent si es exempció, bonificació 50% o no —} i després, heu d’anar a Matrícula i —  després,  ja podreu seleccionar les taxes corresponents al curs corresponent (fixau-vos bé de quina modalitat voleu matricular-vos).

Els cursos que no apareixen a les llistes definitives d’admissió s'han suspès per falta d'inscrits.
 

PAGAMENT DE MATRÍCULA  PER DISCAPACITAT o FAMÍLIA NOMBROSA o CONVALIDACIÓ.

Mirau-ho dintre de l'enllaç anterior.

 

SOL.LICITUD MÒDULS PENDENTS. 

Document de sol.licitud de mòduls pendents

Mirau-ho dintre de l'enllaç anterior.