Títol que s’obté

Quin títol s’obté?images

Una vegada superat el nivell 2 s’obté el títol de:

Tècnic Esportiu

Aquest títol de Tècnic Esportiu té caràcter oficial i validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional.