Títol que s’obté

Quin títol s’obté?images

Una vegada superat el Nivell 2 o Cicle FInal de Grau Mitjà s’obté el títol de:

Tècnic Esportiu

Aquest títol de Tècnic Esportiu té caràcter oficial i validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

images

Una vegada superat el Nivell 3 o Cicle Superior s’obté el títol de:

Tècnic Esportiu Superior

Aquest títol de Tècnic Esportiu Superior té caràcter oficial i validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional.