RESULTATS DEFINITIUS PROVES DE MADURESA EERE

RESULTATS DEFINITIUS DE LES PROVES D’ACCÉS DE CARÀCTER GENERAL PER ACCEDIR ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

DE GRAU MITJÀ: Resuktats finals GM

DE GRAU SUPERIOR: Resultats finals GS