RELACIÓ D’ESTRIS PER A LA PROVA D’ACCÉS D’HÍPICA

La Federació d’Hípica ens ha fet arribar la relació dels estris per a la prova d’accés.

Podeu consultar-la en aquest enllaç:  RELACIO ESTRIS HIPICA I (1)