Proves d’accés

PROVES D’ACCÉS

LA  INFORMACIÓ  D’AQUEST APARTAT NO ESTA ACTUALITZAT DE MOMENT MIRAU A L’APARTAT DE NOTICIES DEL CENTRE JA QUE ÉS EL PRIMER LLOC ON ES PUBLICA LA INFORMACIÓ, GRÀCIES!

 

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: Pendent determinar.

CONTACTE: eeee.cteib@gmail.com

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ:

Les persones interessades a realitzar la prova d’accés de caràcter específic han de presentar a la secretaria del centre (atenció al públic de 9 a 14h, i  dilluns i dimarts també de 15 a 17h):

  1. Sol·licitud per duplicat segons el model oficial adjunt (annex-2)
  2. Original i còpia del document oficial d’identificació.
  3. Declaració jurada que no es té cap requisit d’accés directe que permeti l’accés als ensenyaments esportius de règim especial (annex-3-declaracio-jurada-1)
  4. Original i còpia del títol de graduat en educació secundària o equivalent, o del certificat que acrediti que s’ha superat la prova d’accés per a persones sense requisits acadèmics. Aquests documents han d’especificar la nota o mitjana obtinguda.
  5. Còpia de l’ingrés bancari que acrediti el pagament al compte de la federació de l’import que cada federació ha establert per a aquesta prova. S’ha d’aportar al centre en el moment de formalitzar la inscripció i hi ha de constar el nom i llinatges, el concepte “inscripció prova específica” i el nivell i modalitat esportiva.

BÀSQUET N1: Pendent determinar quantitat ___ €

[ES37-0487-2019-3920-0000-5524]

FUTBOL N1: Pendent determinar quantitat ___ €

[ES22-2100-0184-6802-0012-2317]

HÍPICA N1: Pendent determinar quantitat ___ €

[ES31-0487-2185-1620-0000-1563]

SALVAMENT I SOCORRISME N1: Pendent determinar quantitat ___ €

[ES69-0487-2012-1420-0000-1563]

VELA N1: Pendent determinar quantitat ___ €

[ES44-0487-2170-1520-0000-2613]

DIA, HORA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES:

Pendent determinar.

ENLLAÇOS A LES DIFERENTS FEDERACIONS:

autonomicas-baleares

http://www.fbib-basket.com/index2.php

 

logoffib

http://www.ffib.es/Fed/

 

imgres

http://www.rfhe.com/federaciones-autonomicas/federacion-hipica-de-les-illes-balears/

 

imgres-1

http://www.socorrisme.es/

 

imgres-2

http://www.federacionbalearvela.org/