PROVES D’ACCÉS I MATRÍCULA CURSOS EERE

Recordau que demà, dijous 5 de setembre, acaba el termini per inscriure’s a les diferents proves d’accés per accedir als cursos d’Ensenyaments esportius de règim especial.
Divendres 6 de setembre publicarem les llistes provisionals d’admesos i exclosos.
Les altres dates d’aquest procés podeu consultar-les a l’enllaç següent:

calendari P d’A

Finalment, el procés d’admissió i matrícula per al curs 2019-20 serà del 23 al 25 de setembre.

Si necessitau més informació, podeu consultar la pàg. web de Conselleria:

http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/proves_especifiques_dacces/?campa=yes