Projecte

El passat curs, l’IES CTEIB va engegar un projecte de dimensió europea en el marc del programa Erasmus plus, anomenat “Let’s learn trhough CLIL”. Amb l’objectiu de començar a impartir algunes matèries no lingüístiques en anglès i millorar així la competència lingüística dels nostres alumnes en aquesta llengua estrangera, un grup de professors va formar-se durant l’estiu a l’estranger realitzant diferents activitats.

Last year, IES CTEIB started a project with an European dimension in the framework of Erasmus plus, called “Let’s learn trhough CLIL”. The main objective of this project was to start teaching some non-linguistic subjects in English so as  to improve our student’s linguistic competences. A group of teachers had a training course during the summer in Dublin and Cardiff where they took up diferent activities.

100_5717

Els professors Pablo Peretti, del departament de dibuix; les professores Catalina Carbonell i M. Antònia Esteva del departament de llengües estrangeres i la professora Cristina Bestard, del departament de geografia i història acudiren a les respectives activitats de formació al Trinity College de Dublin (Irlanda) i a Cardiff (Regne Unit).

 The teachers Pablo Peretti, the Arts teacher and Cristina Bestard, History and Geography teacher wen to Trinity College in Dublin. Maria Antonia Esteva and Catalina Carbonell, both of them English teachers, went to Cardiff.

 

Trinity College

Aquests cursos anaren enfocats a cobrir diferents àmbits formatius, en funció de les necessitats pedagògiques i/o lingüístiques de cada professor i sempre tenint present la conveniència de cada curs en relació al projecte presentat i, en definitiva, als objectius que es persegueixen amb ell.

These training courses were focus to cover diferent educational fields depending on the pedagogical/linguistic needs of each teacher. The courses were conveniently choosen bearing in mind the project to carry out and the objectives we pursued.

100_5757

Varen ser 15 dies molt interessants durant els quals tinguerem l’oportunitat  d’aprendre noves metodologies i tècniques educatives, de conèixer professionals del món educatiu d’altres països i de fer un intercanvi cultural sempre enriquidor, coneixent la cultura, les tradicions, la gastronomia i la història dels llocs visitats.

We spent 15 days abroad having the opportunity to learn new methodologies, new approaches to teaching and to meet other professionals involved in the world of teaching from other countries. We also could interchange our culture, traditions, food and the history of places we visited.

 

Afegir que durant el present curs, una professora va fer un curs general i a la vegada  enfocat a fer classes  d’ informàtica mitjançant la metodologia CLIL. Va ser un curs intensiu d’ una setmana a  La Valletta ( Malta)

This year the ICT teacher did a CLIL course in La Valletta ( Malta). She spent there one week. There she learned how to teach ICT through the English, she learned how to use the CLIL system.