Professorat

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Tècnic en Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural

Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físicoesportives

El Departament està format pels següents membres:  CURS 2015-2016

Jaume Pons Pons Cap de departament, membre de l’equip docent de AFD 21 i de AFD31, 1r i 2n curs
Juan Antonio Osés Palacios Tutor de AFD 21 i membre de l’equip docent de AFD 21 i AFD 31
Gerardo Ortega Polo Tutor de 1r curs de AFD 31 i membre de l’equip docent de AFD 21 i AFD 31
Elionor Serra Oliver Tutora de 2n curs de AFD 31, i membre de l’equip docent de AFD21 i 31, 1r i 2n curs
Rafel Crespi Terrassa Director i membre de l’equip docent de AFD 31, 2n curs
Sonia Gabaldón Sisternas Cap d’estudis, i membre de l’equip docent de AFD 21 i AFD 31
Andrés Fernández Carmona Membre de l’equip docent de AFD 21 i AFD 31
Maria Teresa Rodríguez Membre de l’equip docent de AFD 21 i AFD 31

MEMBRES D’ALTRES DEPARTAMENTS QUE IMPARTEIXEN DOCÈNCIA ALS CICLES FORMATIUS:

Micaela Palerm (Departament d’Anglès) Membre de l’equip docent de AFD 21
Maria Antònia Esteva (Departament d’Anglès) Membre de l’equip docent de AFD 31