Orientació

El departament d’orientació està format pels següents membres:

Antoni Vaquer: Professor de l’àmbit sociolingüístic.

Núria Horrach: Professora de l’especialitat de pedagogia terapèutica.

Àgueda: Professora de l’àmbit científicotecnològic.

Xisca Maroto Espinosa: Orientadora i cap del departament.

Juan Carlos Sánchez Crespillo: Professor de l’àmbit cientificotecnològic.

atencion-a-la-diversidad

PROGRAMACIÓ DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ 2015-16