Muntanya N1

MUNTANYA

NIVELL 1

BLOC COMÚ

Teòriques

Pràctiques

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I

15

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament esportiu I

10

5

Entrenament esportiu I

10

10

Fonaments sociològics de l’esport I

5

Organització i legislació de l’esport I

5

Primers ajuts i higiene a l’esport

30

15

TOTAL

105

BLOC ESPECÍFIC

Teòriques

Pràctiques

Desenvolupament professional I

10

Formació tècnica del muntanyisme I

20

50

Medi ambient de muntanya

5

20

Seguretat en el muntanyisme

15

20

TOTAL

140

BLOC COMPLEMENTARI

25

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA

150

CÀRREGA LECTIVA TOTAL DEL NIVELL 1

420