Matrícula del bloc de formació pràctica

Matrícula del Bloc de Formació Pràctica (BFP):

descarga

 

 

REQUISITS A COMPLIR PER TENIR DRET A PODER MATRICULAR-SE DEL BFP:

Futbol i muntanya: tenir tots els mòduls del bloc comú, complementari i específic aprovats.

Bàsquet N1 (Cicle Inicial):

Del bloque común del ciclo inicial:
MED-C101 Bases del comportamiento deportivo.
MED-C102 Primeros auxilios.
Del bloque específico:
MED-BCBC102 Formación del jugador en etapas iniciales.
BCBC-103 Enseñanza del baloncesto

Bàsquet N2 (Cicle Final Grau Mitjà):

Del bloque común del ciclo final:
MED-C201 Bases del aprendizaje deportivo.
MED-C202 Bases del entrenamiento deportivo.
Del bloque específico:
MED-BCBC201 Formación del jugador en la etapa de tecnificación.
MED-BCBC203 Entrenamiento en baloncesto.

Bàsquet N3 (Cicle Final Grau Superior):

Del bloque común.
· MED-C301. Factores fisiológicos del alto rendimiento.
· MED-C303. Formación de formadores deportivos.
Del bloque específico.
· MED-BCBC301 Formación del jugador en la etapa de alto
rendimiento.
· MED-BCBC302 Dirección de equipos en la etapa de alto
rendimiento.
· MED-BCBC303 Entrenamiento de alto rendimiento en
baloncesto.

Vela N1 (Cicle Inicial):

Del bloc comú del ciclo inicial.
• MED-C101. Bases del comportamiento deportivo.
• MED-C102. Primeros auxilios.
Del bloc específic
• MED-VEVE102. Formación técnica
• MED-VEVE103. Seguridad de la navegación y conservación de los materiales.

Vela N2 (Cicle Final Grau Mitjà):

Del bloc comú del cicle final.
• MED-C201. Bases del aprendizaje deportivo.
• MED-C202. Bases del entrenamiento deportivo.
Del bloc específic.
• MED-VEAF206. Perfeccionamiento técnico táctico de la vela con AF
• MED-VEAF207. Puesta a punto del material de aparejo fijo.

Hípica: tenir superats els mòduls següents «Bases del comportament esportiu», «Primers auxilis», «Transport i manteniment físic del cavall peu a terra», «Hipologia» i «Metodologia de l’ensenyament de l’hípica»

Atletisme Nivell 3 (Cicle Superior): Bloc Comú superat al complet i del Bloc Específic haver superat:
– Tècnica i entrenament en velocitat, relleus i valles.
– Tècnica i entrenament en mig fons, fons i obstacles.
– Tècnica i entrenament en llançaments i proves combinades.
– Tècnica i entrenament en salts.
– Planificació i condicional en atletisme.
.
Judo N1 (Cicle Inicial):

Del bloque común del ciclo inicial.• MED-C101. Bases del comportamiento deportivo.

• MED-C102. Primeros auxilios.

Del bloque específico

• MED-JUJU101. Enseñanza del judo y la defensa personal

.

Terminis de matrícula del bloc de formació pràctica durant el curs 2019-20:

Existiran 3 o màxim 4 períodes per la realització de la matrícula del Bloc de Formació Pràctica.

  • 1r PERÍODE DE MATRÍCULA:: Del día 25 d’octubre 2019 al día 12 de novembre del 2020 (tots els esports i nivells). 
  • 2n PERÍODE DE MATRÍCULA: Del día …  …  PENDENT DE  DETERMINAR… (tots els esports i nivells).
  •  REUNIÓ INFORMATIVA …  PENDENT DE  DETERMINAR…
  • 3r PERÍODE DE MATRÍCULA: Del día …  …  PENDENT DE  DETERMINAR… (tots els esports i nivells).
  •  REUNIÓ INFORMATIVA …  PENDENT DE  DETERMINAR…
  • 4t PERÍODE DE MATRÍCULA: Del día …  …  PENDENT DE  DETERMINAR… (tots els esports i nivells).
.
Forma de formalització de matricula i horari:
.
Pregam que la documentació sigui presentada de forma presencial a l’administració del IES CTEIB.
L’horari administratiu del centre és de dilluns a divendres de 9 h a 13:30 h i el dilluns i dimarts també de 16:30 h a 18:45 h.
De forma excepcional per casos justificats es podrà realitzar la matricula telemàticament lliurant la informació al correu eeee.cteib@gmail.com
.
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR:
.
Full de matricula:
.
AMB PDF

.

PAGAMENT (selecciona l’opció):

.

EXEMPCIÓ del BFP (Convalidació).

LA SOL.LICITUD D’EXEMPCIÓ ÉS POT FER DESPRÉS DE FER LA MATRÍCULA O A LA VEGADA. (Es recomana a la vegada si disposau de la informació pertinent).

http://iescteib.org/exempcio-ajornament-suspensio-cessament/

.

DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR LES PRÀCTIQUES AL CLUB.

ELS DOCUMENTS PER INICIAR LES PRÀCTIQUES ES PODEN LLIURAR DESPRÉS DE FER LA MATRÍCULA O A LA VEGADA. (Si creus que tindràs exempció total millor no lliurar documentació del club on pretens fer les pràctiques).

http://iescteib.org/documentacio-del-bfp/