Matrícula del bloc comú en els EEEE

Informació actualitzada

(26 de setembre de 2016)

 

CALENDARI DE TOT EL PROCÉS: calendari

TERMINI: El termini de presentació de sol·licituds d’admissió serà del dia 6 d’octubre a l’11 d’octubre (ambdós inclosos). Inscripció general, per a tots els ensenyaments amb prova d’acceés específica.

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’APORTAR: documentacio

NOTA: Recordau que primer heu de fer la sol·licitud d’admissió i, posteriorment (dies 18 i 19 d’octubre), si tot va bé, procedir a la formalització de la matrícula.

PROCEDIMENT MATRÍCULA: procediment-matric

REQUISITS: requisits

DIFERENTS ANNEXOS DELS IMPRESOS QUE CALEN PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

ANNEX 2 (SOL·LICITUD): MD17_matricula_regim_especial (4)

ANNEX 3 (DECLARACIÓ RESPONSABLE): declaracio-responsable

ANNEX 5 (BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA): bfp

ANNEX 6 (PENDENTS): Pendents

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

Matrícula del bloc comú (i específic) en els EEEE

descarga

Contacte: eeee.cteib@gmail.com

MD17 Imprès de matrícula (format pdf, format odt)

(Podeu enviar limprès emplenateeee.cteib@gmail.com o lliurar-lo en el centre, conjuntament amb el resguard del pagament de l’assegurança escolar (menors de 28 anys), el resguard de pagament de la matrícula, i (si és el cas) el resguard de pagament del bloc espeífic en el compte de la federació esportiva pertinent.

PAGAMENT DE L’ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA (menors de 28 anys)

Ingresseu 1,12 euros al número de compte següent:

SA NOSTRA ES 06 0487 2296 53 2000003283

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA (selecciona l’opció):

Matrícula (els membres de família nombrosa especial estan exempts del pagament. La condició de família nombrosa s’ha d’acreditar al centre)

Cicle inicial (N1) (LOE vela, busseig, hípica, basquet)

Bloc comú http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6324
Bloc comú (família nombrosa i 33% discapacitat) http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6325
Bloc comú (convalidació mòduls) http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6326
Bloc comú (convalidació mòduls.Família nombrosa i 33% discapacitat) http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6327
Obertura expedient (alumnes nous) http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6328
Obertura expedient (alumnes nous. família nombrosa i 33% discapacitat) http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6329
Serveis generals (alumnes nous) http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6330
Serveis generals (alumnes nous. família nombrosa i 33% discapacitat) http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6331

PAGAMENT DEL BLOC ESPECÍFIC (que desenvolupa la federació esportiva pertinent)

Federació Balear d’Hípica: BMN ES43 0487 2185 1820 0000 2413