MATRÍCULA AL BLOC DE FORMACIÓ DE PRÀCTIQUES DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS

PERíODE DE MATRÍCULA DEL BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA (BFP) DELS EERE:
.
El proper període de matrícula pel mòdul del Bloc de Formació de Pràctiques dels Ensenyaments Esportius serà del dimarts 25 de juny 2019 al divendres 19 de juliol de 2019 ambdós inclosos.
Va dirigit a tots els esports i nivells, sempre i quan es compleixin els requisits per poder matricular-se.
.
Vos pregam que tots els que vos assebenteu d’aquesta informació, la comuniqueu als companys que els pugui ser d’utilitat moltes gràcies!
,
REQUISITS A COMPLIR  PER MATRICULAR-SE:
.
Recordam que per matricular-vos del Bloc de Formació Pràctica (BFP) s’han de complir els requisits acadèmics concrets de cada modalitat esportiva i nivell corresponent que marca la normativa específica de cada Reial Decret de les diferents modalitats esportives.
.
Podeu veuré els requisists a complir en el següent enllaç:
.
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR: