LLISTES PROVISIONALS PROVES MADURESA

Finalitzat el termini d’inscripció per a les proves d’accés de caràcter general, per a les persones sense la titulació acadèmica necessària per a poder accedir a les formacions esportives de Grau Mitjà i Grau Superior dels ensenyaments esportius de règim especial, podem fer públiques les llistes provisionals de persones admeses o excloses.

Podeu consultar-les als enllaços següents:

 

GRAU MITJÀ:LLISTA PROVISIONAL PROVA D’ACCÉS G. MITJÀ

GRAU SUPERIOR:LLISTA PROVISIONAL PROVA D’ACCÉS G.SUPERIOR

 

En cas que algú hagi sortit exclòs, que es posi en contacte amb el nostre centre i li explicarem el motiu.