Geografia i història

                  

WEB DEL DEPARTAMENT

https://sites.google.com/site/cteibsocials/home

El Departament de Geografia i Història està format pels membres següents:

CURS 2018-2019

– Conxa Nadal: professora del departament, imparteix la Història de 4t d’ESO, i la Història d’Espanya de 2n batxillerat

Cristina Bestard: professora del departament, imparteix la Història del món Contemporani  de 1r de batxillerat.

– Margalida Moll imparteix la Geografia de 3r d’ESO,  la Geografia d’EspanyaHistòria de l’Art de 2n de batxillerat. Cap de departament.

SUBDEPARTAMENTS:

FILOSOFIA: Ferran Carreras http://iescteib.org/filosofia/

ECONOMIA :Xisca Miralles

RELIGIÓ: Manuel Soler Barreno

WEB PROJECTE DE VOLUNTARIAT IES CTEIB

https://sites.google.com/a/iescteib.org/instituts-enxarxats-fent-voluntariat/

OBJECTIUS COMPETENCIALS:

– Considerar-se ciutadans capaços d’aportar quelcom a la societat.

– Reconèixer desigualtats i/o necessitats d’altres persones, mostrant una actitud proactiva per a incidir-hi, pensant en el bé comú com a finalitat (i no només en el benefici individual).

– Desenvolupar i/o adquirir competències i habilitats portant a terme el projecte.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

– Comprendre el concepte de ciutadà i actuar coma tals, d’unamanera cada vegada més autònoma.

– Incidir en el coneixement de la pròpia identitat i la dels altres.

– Reconèixer la diversitat del món i mostrar una actitud de respecte envers les necessitats dels altres.

– Promoure actituds icomportaments empàtics i solidaris. Capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament els desafiaments diaris de la vida, ja siguin personals, professionals, familiars, socials, de temps lliure, etc. Les competències per a la vida permeten organitzar la nostra vida de forma sana i equilibrada, facilitant-nos experiències de satisfacció o benestar.

– Prendre consciència dels drets i deures cívics.

– Desenvolupar l’esperit crític.

– Desenvolupar la competència plurilingüística.