Futbol sala N1

FUTBOL SALA

NIVELL 1

BLOC COMÚ

Teòriques

Pràctiques

thumb sans-serif;»>Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I

mind sans-serif;»>15

ed sans-serif;»>Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament esportiu I

10

5

Entrenament esportiu I

10

10

Fonaments sociològics de l’esport I

5

Organització i legislació de l’esport I

5

Primers ajuts i higiene a l’esport

30

15

TOTAL

105

BLOC ESPECÍFIC

Teòriques

Pràctiques

Desenvolupament professional I

10

Direcció d’equips I

5

5

Metodologia de l’ensenyament i entrenament del futbol sala I

10

10

Preparació física I

5

10

Regles del joc I

5

5

Seguretat esportiva I

10

10

Tàctica i sistemes de joc I

15

15

Tècnica individual i col·lectiva I

10

15

TOTAL

140

BLOC COMPLEMENTARI

25

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA

150

CÀRREGA LECTIVA TOTAL DEL NIVELL 1

420