Formació

Els professors varen fer diverses formacions per tal de millorar l’Anglès  i  com ensenyar no Anglès si nó assignatures no lingüístiques mitjançant l’ Anglès.

-Dublin: Curs de  metodologia CLIL general i curs per augmentar el nivell de coneixements de LLengua Anglesa

-Cardiff: Curs de didàctica, pedagogia i recursos en Llengua Anglesa.

-La Valletta: Curs de metodologia CLIL general i específica d’ Informàtica.