Esports de muntanya i escalada JUNY 2016

indexPROVES D’ACCÉS ALS NIVELLS 1 I 2 DE LES MODALITATS D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DELS ENSENYAMENTS QUE CONDUEIXEN AL TÍTOL DE TÈCNIC ESPORTIU DE CADA MODALITAT

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: de l’1 al 10 de juny a l’IES CTEIB

CONTACTE: eeee.cteib@gmail.com

 

 

 

Formalització de la inscripció

Les persones interessades a realitzar la prova d’accés de caràcter específic han de presentar a la secretaria del centre (atenció al públic de 9 a 14h):

  1. Sol·licitud per duplicat segons el model oficial adjunt (format pdf, format odt, format doc)
  2. Original i còpia del document oficial d’identificació.
  3. Declaració jurada que no es té cap requisit d’accés directe que permeti l’accés als ensenyaments esportius de règim especial (format pdfformat odt, format doc)
  4. Original i còpia del títol de graduat en educació secundària o equivalent, o del certificat que acrediti que s’ha superat la prova d’accés per a persones sense requisits acadèmics. Aquests documents han d’especificar la nota o mitjana obtinguda.

2. S’ha d’acreditar el pagament al compte de la federació, de l’import que la federació ha establert per aquesta prova, aportant al centre en el moment de formalitzar la inscripció, còpia de l’ingrés bancari que ha d’indicar nom, llinatges i el concepte “inscripció prova específica” i el nivell i modalitat esportiva.

a) Nivell 1 d’Esports de Muntanya : amb un ingrés bancari de 90€, al compte de la federació Balear de Muntanyisme i Escalada, ES49-0487-2011-7020-0000-6032

b) Nivell 2 Barrancs, Escalada o Mitja Muntanya: amb un ingrés bancari de 160€, al compte de la federació Balear de Muntanyisme i Escalada, ES49-0487-2011-7020-0000-6032

Característiques de les proves i material obligatori

El pròxim 28 de juny es realitzarà una REUNIÓ INFORMATIVA al saló d’actes del Centre de Tecnificació Esportiva:

  • A les 19h proves d’accés a NIVELL 1
  • A les 20h proves d’accés a NIVELL 2

Podeu descarregar-vos els següents documents, que contenen les característiques de les PROVES D’ACCÉS, la forma i dates d’inscripció, així com el material obligatori per a la realització de les proves.

Prova d’accés específica de tècnic esportiu nivell 1

Prova d’accés específica de tècnic esportiu nivell 2 barrancs

Prova d’accés específica de tècnic esportiu nivell 2 mitja muntanya

Prova d’accés específica de tècnic esportiu nivell 2 escalada

Dia, lloc i hora de realització de les proves

Les proves d’accés de les modalitats esportives del nivell 1 i 2 de grau mitjà s’han de fer el dies i als llocs següents:

  1. Nivell 1 de Muntanya i Escalada el dissabte 2 de juliol de 2016.
  2. Nivell 2 de Barrancs, Escalada i Mitja Muntanya el dissabte 2 i diumenge 3 de juliol de 2016.

Efectes i període de validesa de les proves

La superació de la prova de caràcter específic tenen efectes en tot l’àmbit de l’Estat.

La superació de les proves de caràcter específic tenen una vigència de divuit mesos, a partir a partir de la seva data de la finalització.

Normativa reguladora

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 25 de maig de 2016, per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de nivell 1 de grau mitjà d’Esports de Muntanya i Escalada i de nivell 2 de Barrancs, Escalada i Mitja Muntanya a les Illes Balears

Enllaços a l’EBAM i a la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada

index

index2