Convocatòries d’exàmens

         CONVOCATÒRIES D’EXÀMENS

Cada curs acadèmic té dues convocatòries oficials: una ordinària durant el curs acadèmic i una d’extraordinària en el mes de setembre. Les dates d’exàmens del bloc específic consulteu-los amb la federació esportiva pertinent.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L’alumnat que no s‟hi presenti, no se li comptarà la convocatòria (a excepció de l’ordinària) a efectes del còmput màxim i constarà a efectes d‟avaluació final com a no qualificat (NQ). Es pot sol·licitar a la direcció del centre, amb un mes d’antelació a la data de realització de la prova final de la convocatòria ordinària o del límit de realització del mòdul corresponent, de manera raonada i justificada documentalment, l’anulació o baixa d’aquesta convocatòria.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Dintre de cada HORARI DE CLASSE al final del mateix, podreu veure la data i hora (i l’aula corresponent9 de cada examen.

Horaris Bloc Comú (1r Trimestre)

Horaris Bloc Comú (2n Trimestre)

Horaris Bloc Comú (3r Trimestre)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

CALENDARI CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES. PDF  Pendent de publicar per modificacions.