Competències professionals

Quines competències desenvolupa aquest títol de forma genèrica?

  1. Iniciar i perfeccionar l’execució tècnica i tàctica dels esportistes.
  2. Programar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips.
  3. Conduir i acompanyar a individus o grups durant la pràctica esportiva.
  4. Dirigir a esportistes i equips durant la seva participació en competicions de nivell bàsic i de nivell mitjà.
  5. Promoure i participar en l’organització de les activitats de la seva modalitat o especialitat esportiva.
  6. Garantir la seguretat i en cas necessari administrar els primers auxilis.