Bàsquet N1

BÀSQUET

NIVELL 1

BLOC COMÚ

Teòriques

Pràctiques

Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I

15

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament esportiu I

10

5

Entrenament esportiu I

10

10

Fonaments sociològics de l’esport I

5

Organització i legislació de l’esport I

5

Primers ajuts i higiene a l’esport

30

15

TOTAL

105

BLOC ESPECÍFIC

Teòriques

Pràctiques

Accions tècnico-tàctiques individuals i col·lectives del joc

10

25

Sistemes de joc

5

Regles de joc

5

5

Direcció d’equips

5

5

Direcció de partit

5

Metodologia de l’ensenyamenti de l’entrenament del bàsquet

5

5

Planificació i avaluació de l’entrenament de bàsquet

5

Observació del joc

5

Preparació física aplicada

10

Seguritat esportiva

5

TOTAL

100

BLOC COMPLEMENTARI

25

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA

150

CÀRREGA LECTIVA TOTAL DEL NIVELL 1

380