Barrancs N2

BARRANCS

NIVELL 2

BLOC COMÚ

Càrrega lectiva

viagra sans-serif;»>Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II

illness sans-serif;»>30

Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i de l’entrenament esportiu II

20

Entrenament esportiu II

30

Organització i legislació de l’esport II

5

Teoria i sociologia de l’esport

10

TOTAL

95

BLOC ESPECÍFIC

Conducció en barrancs

25

Desenvolupament professional II del tècnic

esportiu en barrancs

10

Entrenament del descens de barrancs

10

Formació tècnica i de metodologia de l’ensenyament del descens de barrancs

120

Medi ambient de barrancs

25

Seguretat de les activitats de descens de barrancs

25

TOTAL

215

BLOC COMPLEMENTARI

45

BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA

200

CÀRREGA LECTIVA TOTAL DEL NIVELL 2

555