PERIODE DE MATRÍCULA DEL BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA DELS EERE:

PERIODE DE MATRÍCULA DEL BLOC DE FORMACIÓ PRÀCTICA (BFP) DELS EERE:
.
El proper període de matrícula pel mòdul del Bloc de Formació de Pràctiques serà del dilluns 13 de maig al dilluns 3 de juny de 2019 ambdós inclosos.
Va dirigit a tots els esports i nivells, sempre i quan es compleixin els requisits per poder matricular-se.
.
Vos pregam que tots els que vos assebenteu d’aquesta informació, la comuniqueu als companys que els pugui ser d’utilitat moltes gràcies!
,
REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE TOT EL RELACIONAT AMB EL BLOC DE FORMACIÓ DE PRÀCTIQUES:
.
El proper dilluns 13 de maig de 2019 de les 19 a les 20h es farà una reunió informativa de tot el procés del Bloc de Formació de Pràctiques, s’explicarà el procés de matricula (requisits i com matricular-se)  i realització de les pràctiques, petició, tipus i resolució d’exempcions, així com es resoldran els dubtes que tingueu.
.
Qui pot assistir?
.
Va dirigit a tots els esports i nivells.
.
REQUISITS A COMPLIR  PER MATRICULAR-SE:
.
Recordam que per matricular-vos del Bloc de Formació Pràctica s’han de complir els requisits acadèmics concrets de cada modalitat esportiva i nivell corresponent que marca la normativa específica de cada federació esportiva.
.
Podeu veuré els requisists a complir en el següent enllaç:
.
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR: