Característiques, disseny i contingut PBAU

El dia 26 de gener de 2024 es va publicar al BOE l’ Ordre PJC/39/2024, de 24 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, el curs 2023-2024.

PBAU a la UIB

Més informació al BOE-A-2024-1471