fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


23 de setembre de 2021,

Bon dia,

Dia 29 de setembre a les 19h es farà al centre una reunió amb pares i mares. Cada pare/mare haurà d'anar a la classe de refència del seu fill/filla:

3A-- aula 06, 3B.-- aula 07, 4A---aula 13, 4B ---aula 14, 4C---aula 15, 4D---aula 16, 1A---aula 10, 1B---aula 11, 1C---aula 12, 2A---aula 02, 2B--aula 03, 2C + bIIIi- aula 17

La reunió s'iniciarà per videoconferència a les aules i després continuaran els tutors respectius.

La  dinàmica de la reunió serà la següent:
Els  pares podran ser a les aules de referència dels seus fills o  bé connectar-se en línia mitjançant l'usuari i contrasenya d'aquests. ( Només 1 pare,mare o tutor legal  per alumne a l'aula)

La reunió la inicia l'equip directiu en línia amb totes les aules i a continuació els tutors des de les seves respectives aules. 
La primera part de la reunió el codi serà: reuniopares.
Una vegada finalitzada la presentació general cada tutor  farà una exposició física als pares presents i també vía  MEET amb el codi  del seu grup:
ESO
3apares
3bpares
4apares
4bpares
4cpares
4dpares
 
BATXILLERAT
1apares  
1bpares
1cpares
2apares
2bpares
2cpares