fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


18 de setembre de 2021,

Els alumnes matriculats als cicles formatius de l'IES CTEIB deben  omplir les FITXES D'INSCRIPCIÓ DEL "POLIESPORTIU CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA"  en funció del tipus d'usuari.    

Al següent ellanç: https://www.caib.es/sites/cteib/ca/preus/ trobareu l'usuari ( ALUMNES TAFAD FITXA)

Es recomana tenir el carnet fet abans del 24 de setembre.