fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


25 d'agost de 2020,

A partir de dia 1 de setembre es podrà lliurar de forma presencial la documentació del procés d´admissió d´FP a la secretaria del centre, sempre amb cita prèvia.

Per obtenir la cita prèvia s´ha d´enviar un correu electrònic indicant nom i llinatges a: citaprevia@iescteib.org

Documents:

FP Manual Procés Admissió 2020-2