fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


23 de juliol de 2020,

Es farà al hall de la sala d´actes del Poliesportiu Príncipes de España per part de la Distribuïdora Rotger, en horari de 08.30 a 16.00h el dia 10 de setembre per alumnes que han de cursar ESO i el dia 11 de setembre per alumnes que han de cursar Batxillerat o Cicles Formatius. Teniu en compte que s´hauran de complir les mesures higièniques i de distància de seguretat.