fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


13 de juliol de 2020,

 Per fer la matrícula de la PBAU en convocatòria extraordinària de setembre s´ha d´enviar el següent full de prematrícula (alumnes que han cursat batxillerat o alumnes que han cursat un fp de grau superior, segons pertoqui) així com la documentació complementària  que s´explica al final del mateix full al correu electrònic secretaria@iescteib.org del 14 al 21 de juliol de 2020.

A continuació, us detallam la resta de terminis del procés. ÉS MOLT IMPORTANT CUMPLIR AMB AQUESTS TERMINIS.

Convocatòria extraordinària PBAU 2020 (setembre):

  1. Obtenció credencials a UIBdigital: del 3 al 7 d´agost.
  2. Pagament matrícula a UIBdigital: de 3 al 7 de setembre.
  3. Publicació lloc d´examen: a partir del 4 de setembre.
  4. Realització de les proves: dies 8, 9 i 10 de setembre.
  5. Consulta de qualificacions al GestIB i a UIBdigital: a partir del 16 de setembre (15.00 h).
  6. Sol·licitud de revisió d´exàmens a UIBdigital: del 16 al 18 de setembre.
  7. Publicació dels resultats definitius: 25 de setembre (15.00 h).
  8. Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de setembre.

Documents:

Prematricula PBAU Batx.CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Prematricula PBAU CICLES CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA