fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


29 de setembre de 2020,
 
INSTRUCCIONS DE PAGAMENT I DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR
 
1. PERÍODE DE MATRÍCULA
Del 5 al 6 d'Octubre.
DocumentFull matrícula
  
2.PAGAMENT 
 
Heu d'anar a la pàgina de l'agència tributària de les Illes Balears
 
 
cercar el nivell corresponent:
 
Conselleria d'Educació i Universitat.......>Ensenyaments Esportius de Règim Especial........>
Taxes sense exempció o Taxes amb bonificació.......> Matrícula.......> Cicle o Nivell:
 
i pagar el conceptes aplicables:
 
BLOC COMÚ............92,22€
OBERTURA EXPEDIENTS (només per alumnes nous al centre)........24,20€
SERVEIS GENERALS..........11,52€
 
BLOC COMPLEMENTARI (només per MUNTANYA/BARRANCS I FUTBOL).........23,07€
 
 

 
El pagament del BLOC ESPECÍFIC es fa al nºde compte de les federacions:
Adjuntem ANNEX 1 a ANNEX 8
 
 

 
Pagaments al compte del IES CTEIB:
 
15€ Aportació activitats escolars........>Ingrés al compte de l'IES CTEIB     ES77 2038 3503 4260 0015 7945
 
1,12€  Assegurança escolar (fins als 28 anys mitjançant un ingrés al compte de l'IES CTEIB    ES 77 2038 3503 4260 0015 7945
 
 
Enviar tota la informació per correu electrònic a  eeee.cteib@gmail.com