fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


La reunió de famílies per a alumnes de Menorca,Eivissa i Formentera serà el proper dia 17/10/2023 a les 18:00 hores.

En el classroom de tutoria podran trobar dos enllaços de reunió: ( també els enviarem vía Dinantia)
A) Reunió amb direcció
B) Reunió amb tutors

Únicament es podran unir a la reunió mitjançant l'usuari dels alumnes a través del seu classroom.