fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Les persones que han obtingut la qualificació d'APTE a les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial han de realitzar la SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ DEL 28/09/2023 AL 06/10/2023 (ambdós inclosos). 

 

S'ha de remetre al correu esportius@iescteib.org la següent documentació:

- La resta de documentació ja adjuntada en procesos anteriors no s'ha de tornar a presentar

- En cas d'esportistes d'alt nivel/rendiment que estan exempts de realitzar les proves d'accés, han d'adjuntar el certificat de la Direcció General d'Esports que acredita aquesta circumstància. 

 

Per més informació, podeu consultar:

 

La MATRÍCULA de les persones admeses a les llistes definitives serà del 11 al 16 d'octubre (fins les 13.00h) a través del correu: esportius@iescteib.org