fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


4 de novembre de 2021,

 

NOU PERÍODE DE MATRÍCULA del Mòdul de Formació en Pràctiques (MFP) als EERE:

 

Serà del dilluns 8 de novembre fins a les 18.30 del dilluns 22 de novembre de 2021.

 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA del MFP:

 

En primer lloc per tal de saber si compleixes els requisits o NO per matricular-te al MFP has de mirar el document que es diu  REQUISITS.

 

PROCEDIMENT INICI DE PRÀCTIQUES:

 

Una vegada després d'haver-vos matriculat vos assignarem un tutor de pràctiques i aquest vos explicarà el procediment i possibilitats existents de forma individual, per poder superar aquest mòdul formatiu.

 

COM EM PUC MATRICULAR A LA FORMACIÓ PRÀCTICA DELS EERE a l'IES CTEIB?

 

Es fa mitjançant 2 documents que has de lliurar al correu esportius@iescteib.org:

 

 Els documents són: 

 

- Document 1: El full de matrícula.

Full de matrícula (.pdf)

Full de matrícula (.rtf)

 

- Document 2: Comprovant de pagament de les taxes corresponents. 

Has de triar la teva situació concreta d'entre les diverses possibilitats:

 

Existeixen 3 Possibilitats segons et correspongui:

 

1.- Pagament Bàsic, elegir el nivell corresponent:

 

      >     Nivell 1 o Cicle Inicial:

 

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6365

 

     >     Nivell 2 o Cicle Final:

 

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6367

 

        Nivell 3 o Cicle Superior:

 

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6369

 

2- Si ets família nombrosa 

 

Has d'entrar al següent enllaç https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx i a seleccionar organisme has de posar Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca-----> Ensenyaments Esportius de Règim Especial ------> Bonificació del 50%... ------> Bloc/mòdul de Formació Pràctica --------->  triar el pagament que et correspongui, el 1r és per Nivell 1 el 2n per Nivell 2 i el 3r per Nivell 3.

 

3.- Exempcions de pagament. No han de pagar taxes.

 

Exempcions (No han de pagar): Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica família nombrosa, i monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Joves tutelats, extutelats en via d'emancipació i en acolliment familiar. Persones privades de llibertat. Els alumnes que rebin beques o ajudes oficials no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. La condició s'ha d'acreditar documentalment al centre.

 

CONTACTE:

 

- Telèfon 603 697 531.

- Correu electrònic:  esportius@iescteib.org