Tecnologia i informàtica

El departament està format pels següents membres:

 

-Pablo Peretti: Cap de departament de Plàstica i Tecnologia i Informàtica.

-Gemma Sastre: Coordinadora TIC i subcap de departament.

Imparteix   la part d’ Informàtica de Tecnologia de 3r d ‘ ESO i Tecnologia Industrial I i II.

-Manuel Valín : Professor del departament  de Tecnologia i informàtica.

Imparteix Tecnologia  i TIC de  4t d’ ESO i TIC ( 1r de Batxiller).

– Miquel Corró: Professor del departament de matemàtiques.

Imparteix Tecnologia de  3r  d ‘ESO.

Programació Tecnologia i Informàtica 2016-2017

Fulls dels criteris de qualificació

3r-eso

4t-eso-info

4t-eso

batxiller