Tecnologia i informàtica

El departament està format pels següents membres:

 

-Pablo Peretti: Cap de departament de Plàstica i Tecnologia i Informàtica.

-Gemma Sastre: Coordinadora TIC i subcap de departament.

Imparteix   la part d’ Informàtica de Tecnologia de 3r d ‘ ESO i Tecnologia Industrial I i II.

-Manuel Valín : Professor del departament  de Tecnologia i informàtica.

Imparteix Tecnologia  de 3r i   4t d’ ESO i TIC de 4t i  1r de Batxiller.

 

programacio tEcnologia i informatica 2017-2018

Fulls dels criteris de qualificació

3r-eso

4t-eso-info

4t-eso

batxiller