Sol·licitud del Títol

SOL·LICITUD DEL TÍTOL

imagesPots accedir a l’enllaç a l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA (IB) per realitzar el pagament de la taxa del Títol de tècnic esportiu en la modalitat o l’especialitat corresponent